KOEK en Welzijn op recept

KOEK (Klimmen Op Eigen Kracht) werkt!

In de periode 2016 tot 2020 experimenteerde de Gemeente Nieuwegein met KOEK in de Rijtuigenbuurt en Jutphaas/Wijkersloot.
KOEK start bij dromen, talenten en energie en mogelijkheden van mensen, i.p.v. problemen en belemmeringen. KOEK geeft mensen de kans hun dromen en talenten te ontwikkelen, om dat te doen waar men plezier in heeft, waar men in gelooft en dat te doen waarvan men meent het goede te doen. KOEK vertrekt zowel vanuit individuele bewoners als vanuit collectieve verlangens. KOEK raakt iedereen; betrokken welzijnsprofessionals, ambtenaren en wethouders omdat het ingrijpt op bestaande structuren, protocollen en procedures.

Samen met bewoners, talentcoaches en medewerkers van de gemeente pionierden we met KOEK. De gemeente Nieuwegein geeft zo dan ook een krachtige impuls aan het gebiedsgericht werken; de wijkontwikkeling samen met bewoners. Bewoners en professionals vertellen hun verhalen in het KOEKboekje augustus 2018

Welzijn op Recept is een krachtige interventie voor klant én sociaal professional.

Met Welzijn op Recept geef je je eigen welzijn een krachtige impuls door een nieuwe activiteit te zoeken. Met een coach van Welzijn op Recept kijk je welke mogelijkheden en kansen bij jou passen en ga je meteen aan de slag om er praktisch invulling aan te geven. Welzijn op recept vraagt van sociaal professionals niet meer vanuit het traditionele medische model naar hulpvraag te kijken maar dwingt om vanuit het sociale model te handelen.

Welzijn op Recept in Amstelland; samen voor welzijn
Welzijn op Recept geeft een boost aan de nieuwe koers van Vita Amstelland; minder “zorgen voor”  meer “zorgen dat” vanuit de overtuiging dat mensen niet alleen kwetsbaar zijn maar ook vermogen hebben op eigen wijze bij te dragen in de samenleving. Met Welzijn op recept organiseert Vita Amstelland en AanZ interventiemogelijkheden dichterbij de huisartsorganisaties waardoor doorverwijzing eenvoudiger worden en die mensen ondersteunen die meer baat hebben bij een welzijnsarrangement dan medicatie of dure psychologische zorg.
De implementatie – en de inrichting van deze methodiek – van Welzijn op Recept is verbonden aan het gezamenlijk leertraject. Dit gebeurd aan de hand van casuïstiek en opsporen van werkzame mechanismes die richtinggevend zijn voor het implementatietraject. Inmiddels hebben in Amstelveen zo’n 47 mensen een welzijnsrecept ontvangen.

Scroll naar boven