Over ik volg je

Ik volg je ondersteunt mens(en) en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe strategieën (acties) voor complexe uitdagingen.

Motto
‘Bene agere et laeteri! wat zoveel betekent als ‘Doe wel en Verheug je’. Anders gezegd: wacht niet tot belemmeringen of struikelblokken zijn opgelost om datgene te doen wat naar jouw inzicht door mensen wordt gewaardeerd.

Zakelijke gegevens:
Oprichtingsdatum: Mei 2009
Eigenaar: Irma Vroegop (1965)
Kvk: 54308267
BtwNL: 002171434B48
Telefoon: 06 536 56 440
Email: i.vroegop@planet.nl

GDPR/AVGregels:
Alleen persoonsgegevens (naam, telefoon, emailadres, huisadres) worden na een – ondubbelzinnige toestemming – opgeslagen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een opdracht. Verwijdering van deze gegevens vindt direct plaats na afronding van de opdrachtperiode. Evt. misverstanden graag melden bij i.vroegop. Na een melding ontvangt u een schriftelijke reactie, binnen 7 werkdagen, waarin aangegeven wordt in welke mate misverstand is aangepast.

CV (Zie ook mijn LinkedIn profiel)

2011 – heden
Zelfstandig professional in opdracht van wijkraden, bewonersgroepen, non-profit organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.2009 – heden

Zelfstandig trainer voor diverse doelgroepen open- en incompany trainingen gefaciliteerd, gericht op verbeteren van de onderlinge communicatie, feedback geven en ontvangen, omgaan met verschillen en conflicthantering, op basis van het model Geweldloos Communiceren.

2009 – 2011
Opbouwwerker bij Stichting Cardanus in de wijken Randwijck, Uilenstede en Elsrijk

2000 – 2009
Beleidsmedewerker, projectleider o.a. ouderenbeleid, huisgelijkgeweld en prostitutiebeleid bij gemeente Amsterdam

1990 – 2000
Diverse leidinggevende functies in de ouderenzorg en kinderopvang

Met wie ik samenwerk:
Birgit Oelkers
Henk van Waveren
Joop Hofman
Mara Verduin
Nicole van Ladesteijn
Sara Bruinsma
Cecile Custers

Andere inspirerende mensen:
Diane Kuiken (fotografie)
Anabella Meijer (tekenaar)
Laura Jansma (tekstredacteur en meer..)

Scroll naar boven