Over mij

Binnen het sociale domein werk ik als (inhoudelijk) procesbegeleider aan vernieuwing die uitgaat van de kracht van mensen, hun sociale netwerken en gemeenschappen. Ik werk voor diverse opdrachtgevers zoals wijkraden, woningbouwcorporaties,zorg- & welzijnsorganisaties, gemeentes, onderwijsinstellingen en particulieren.

Hierbij word ik gedreven door een overtuiging dat we alleen samen complexe vraagstukken in de samenleving kunnen oplossen. Of zoals Marget Wheatley, organisatieadviseur uit de VS zegt: “Whatever the question, community is the answer”. Of het nu gaat om het opstellen van een wijkanalyse, een veranderopgave voor teams of het op gang brengen van meer reuring en onderlinge verbinding in een wijk. Ik organiseer regelmatig voor verschillende doelgroepen werk- en leersessies met als doel een brug te slaan vanuit de praktijk naar beleid (en andersom), resultaatgericht aan vernieuwing in dienstverlening en het creëren van draagvlak tussen partijen.

Ik werk niet vanuit vastomlijnde concepten of producten, zoek altijd naar een benadering van aansluiten bij, ondersteunen van wat is en wat de mogelijkheden zijn. Leren van elkaar heeft daar een centrale plek in.

De principes van verbindende communicatie, community building, co-creatie en beeldende vorming zijn belangrijke ingrediënten in mijn aanpak.

Karakteristiek voor mij is het creëren van een veilige en open sfeer, waar ruimte ontstaat voor innovatieve acties en kwesties die er toe doen

Scroll naar boven