IMG_1997

Ik volg je ondersteunt mens(en) en organisaties bij hun zoektocht naar nieuwe strategieën (acties) voor complexe uitdagingen.

Motto
‘Bene agere et laeteri! wat zoveel betekent als ‘Doe wel en Verheug je’. Anders gezegd: wacht niet tot belemmeringen of struikelblokken zijn opgelost om datgene te doen wat naar jouw inzicht door mensen wordt gewaardeerd.

Zakelijke gegevens

Oprichtingsdatum
Eigenaar
Kvk
BtwNL
Bezoek/postadres
Telefoon
Email

GDPR/AVGregels

Mei 2009
Irma Vroegop (1965)
54308267
002171434B48
Bijdorp 103,
06 536 56 440
i.vroegop@planet.nl

Alleen persoonsgegevens (naam, telefoon, emailadres, huisadres) worden na een – ondubbelzinnige toestemming – opgeslagen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een opdracht. Verwijdering van deze gegevens vindt direct plaats na afronding van de opdrachtperiode. Evt. misverstanden graag melden bij i.vroegop. Na een melding ontvangt u een schriftelijke reactie, binnen 7 werkdagen, waarin aangegeven wordt in welke mate misverstand is aangepast.

 CV
Zie ook mijn LinkedIn profiel

2011 – heden
Zelfstandig professional in opdracht van wijkraden, bewonersgroepen, non-profit organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.
2009 – heden
Zelfstandig trainer voor diverse doelgroepen open- en incompany trainingen gefaciliteerd,  gericht op verbeteren van de onderlinge communicatie, feedback geven en ontvangen, omgaan met verschillen en conflicthantering, op basis van het model Geweldloos Communiceren.

2009 – 2011
Opbouwwerker bij Stichting Cardanus in de wijken Randwijck, Uilenstede en Elsrijk

2000 – 2009
Beleidsmedewerker, projectleider o.a. ouderenbeleid, huisgelijkgeweld en prostitutiebeleid bij gemeente Amsterdam

1990 – 2000
Diverse leidinggevende functies in de ouderenzorg en kinderopvang

Met wie ik samenwerk:
(verwijzing naar linkin profiel)
Birgit Oelkers
Henk van Waveren
Joop Hofman
Mara Verduin
Nicole van Ladesteijn
Sara Bruinsma
Cecile Custers
Andere inspirerende mensen Diane Kuiken (fotografie)
Matthijs den Hollander (dichter/frisdenker)
Anabella Meijer (tekenaar)
Laura Jansma (tekstredacteur en meer..)