Community building 
Werken aan vitale gemeenschappen in buurten, wijken of wooncomplexen.

jeanette‘Ik heb de bewoners van mijn etage in mijn huiskamer uitgenodigd. Mijn drijfveer is om mensen met elkaar te verbinden. Er is ‘s avonds geen professionele zorg in het wooncomplex, we moeten een beetje voor elkaar zorgen, er voor elkaar zijn. Nog niet alle etages doen dat, dat is wel mijn ambitie“.    Mevrouw Eleonora, 2015

Hoe zou het zijn als bewoners samen werken aan meer gemeenschapszin; meer voor elkaar doen, hun talenten en mogelijkheden inzetten om van hun buurt een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt?  Een plek waar bewoners elkaar ondersteunen en professionals werken vanuit de principes van Asset Based Community Development (ABCD). Meer weten over de ABCD aanpak? Bekijk de portretten van zeven community builders.  https://www.youtube.com/watch?v=o8OdNJWUdzc&t=36s

Lopende opdrachten:

De plint, de leukste plek in Amsterdam Geuzenveld, maart 2018
In het voormalig verzorgingshuis komt de kennismaking tussen de nieuwe bewoners (cliënten van Philadelphia) én oude bewoners langzaamaan opgang. Hiervoor worden de mogelijkheden van De Plint als ontmoetingsruimte, de keuken en andere algemene voorzieningen zo optimaal mogelijk benut. Met de pilot “Nieuwe verbindingen,  Nieuwe gemeenschappen“ krijgt ook de relatie met de buurt en haar bewoners een boost. Hiermee wordt beoogd het “vermogen om samenredzaam te zijn” tussen bewoners en de buurt te vergroten. De Plint zal hierbij  fungeren als hét centrale punt in de buurt, een warm-welkom plek waar mensen het beste halen uit elkaar. Aan mij is gevraagd bij dit proces te ondersteunen en samen met bewoners, vrijwilligers en beroepskrachten werk te maken van een warme plek voor alle bewoners.

 

Eerdere opdrachten uitgelicht 

Buurtleven op Kattenburg 2019
Gedurende 10 maanden brengen we, Birgit Oelkers en ik, een krachtige community boost op Kattenburg op gang, eentje waarmee niet alleen eenmalige en individuele initiatieven ontstaan, maar die tot nieuwe duurzame relaties en gezamenlijke buurtkracht leidt. Dit doen we door verkennende gesprekken te voeren in de buurt, straat gesprekken, met koffie op een bankje en verbindingen tussen mensen te leggen.

De Rodekruislaan in Diemen: geen anonieme flat maar een dorp.
Community building als motor voor blijvende veranderingen. Vanaf werken Birgit en ik als – twee flatsupporters annex community builders –  in en om de Rodekruislaan bekende en onbekende flatmakers op te sporen. Dat doen we van begin af aan zoveel mogelijk samen met bewoners en beroepskrachten die bij de flat betrokken zijn. We creëren een context waar bewoners elkaar op een andere manier kunnen leren kennen en elkaar anders kunnen ontmoeten. Wát er precies in de flat gaat veranderen, weten we bij voorbaat niet. Het ligt eraan welke aangrijpingspunten in gesprekken en ontmoetingen, die deuren openen naar nieuwe initiatieven, onderlinge relaties, matches waarmee uiteindelijk ook iets in de verhoudingen en de hele sfeer verandert. zie meer info: https://www.irmavroegop.nl/?page_id=72

Gewoon Bijzonder
In 2016 waren we,  Joop Hofman, Irma Vroegop, Birgit Oelkers, Mara Verduin en Marieke Boon, vanuit Stichting ‘Moved by ABCD  in vier wooncomplexen samen met de bewoners meer gemeenschapskracht op gang te brengen. Deze pilot is geïnitieerd door de initiatiefgroep van stichting Moved by ABCD en gefinancierd door de ouderenfondsen Sluyterman van Loo en RCOAK en lokale partners.  In ‘Een pas op de plaats’  en  ‘Tot slot nog even dit…” zijn onze bevindingen over dit bijzondere jaar gebundeld.

Gewoon Bijzonder:

De Dre12366256_10205523184264394_8425790114946488991_ncht, Amsterdam ZO
Wooncentrum De Drecht is een complex van 328 woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Leden van de bewonerscommissie, de woningbouwcorporatie Stadsgenoot en de Stichting Vrienden van de Drecht zijn partners in Gewoon Bijzonder. Zij willen graag samen met het uitvoerend team van Gewoon Bijzonder eenzaamheid achter de voordeur aan te pakken en meer gemeenschapszin op gang brengen. Hiermee hopen zij dat bewoners elkaar meer hulp gaan bieden, meer gebruik gaan maken van de recreatiezaal en dat nog meer bewoners actief worden in De Drecht. Centrale vraag is: Hoe maken we met elkaar, van al die ideeën, talenten, wensen en initiatieven in De Drecht, een warme plek waar iedereen zich thuis voelt?

 

FullSizeRender-1

Gewoon Bijzonder: Laan van Berlijn, Haarlem
Laan van Berlijn is een wooncomplex in de Haarlemse wijk Schalkwijk. Woningcorporatie Pré Wonen is eigenaar van het pand en verhuurder van de woningen. Pré Wonen is de co-financier van Gewoon Bijzonder en ziet in haar werk ‘ruimte voor een verschuiving van denken in de aanpak van wijken, naar een meer kleinschalige aanpak waarbij de kracht van de bewoners en de wijk centraal staat.’ Met Gewoon Bijzonder wil Pré Wonen vorm geven aan een nieuwe manier van werken en community building tot de kern maken van in haar werk in relatie tot de bewoners. Zij zien community building als sleutel voor zowel bewoners als professionals om oude patronen los te laten en samen met bewoners en andere partijen tot een wederkerige relatie te komen. De wens van Pré Wonen is daarmee tweeledig: levendigheid en betrokkenheid bij elkaar (als bewoners dat ook willen) en principes van community building inbedden als vertrekpunt voor de manier van werken binnen de organisatie.

img_4234

Amstelveen: Mijn buurtje Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc is een flat in Amstelveen waar AanZ  en Vita aan de slag zijn gaan met gemeenschapsvorming. Het zal een katalysator zijn om ideeën, talenten tot leven te brengen en zichtbaar te maken. Bewoners zullen zich bewuster worden van wat ze met hun eigen talenten en ideeën zouden kunnen doen, er zullen meer onderlinge verbindingen tot stand komen omdat bewoners meer weten wat zij aan elkaar kunnen hebben en er zullen meer verbinders in de flat zichtbaar worden die een actievere rol gaan vervullen. Birgit Oelkers en ik bieden aan het uitvoeringsteam ondersteuning.

 

20150305_170258

Hoogeveen:  Jonge initiatiefnemers aanzet
‘Ik heb voor ‘t eerst van mijn leven vanuit mijn hart gewerkt” (Mavin, 12 jaar). In periode van 3 maanden hebben ik samen met Birgit Oelkers en SWW jongeren tussen de 11 en 16 jaar benaderd die iets willen doen in hun wijk. Wij vroegen hen naar wat ze doen, waar ze blij van worden, waar ze goed in zijn én wat zij graag met anderen willen doen/delen in hun wijk. Onze drijfveer was om:
– jongeren met ideeën uit te nodigen en hen de ruimte te geven om me hun ideeën en talenten aan de slag te gaan
– hun ideeën en talenten te verbinden met die van andere jongere en van oudere bewoners en activiteiten in de wijk Krakeel. Op 5 maart organiseerden wij een PopUpsessie waar jongeren en oudere buurtbewoners hun ideeën pitchten om er daarna met elkaar in de jongerenwerkplek uitvoering aan te geven.
Onze inzet bestond uit: luisteren, vragen stellen, buurt en potentiële bondgenoten met elkaar in contact brengen, support bieden en support organiseren, zichtbaar maken van wat verborgen bleef, verduurzamen door borging in (bestaande of nieuwe) netwerken. Op 5 maart vond een PopUpsessie met pizza’s en pitches van ideeën plaats. Van deze PopUp-sessie is een film gemaakt, die je hier kan bekijken: Film PopUp Sessie Krakeel. Op 24 april hebben deze jonge initiatiefnemers laten  zien hoe ver zij met hun ideeën zijn gekomen. Verslag van deze pilot is op te vragen.

 

koornhorst Amsterdam: Thuis in Koornhorst seniorencomplex
In vier weken tijd werkten Birgit Oelkers (Plan en Aanpak) en ik, samen met het team woonbegeleiders van Amstelring, aan meer thuisgevoel van bewoners en medewerkers in serviceflat De Koornhorst. De Koornhorst is een wooncomplex voor 55 plussers. Onder het motto ‘Thuis in de Koornhorst’ voerden we vele gesprekken met bewoners over talenten, passies en ideeën en ondersteunden nieuwe initiatieven die de Koornhorst-gemeenschap versterken en die bijdragen aan gezellige reuring in het gebouw. Wij voerden  vele gesprekken met bewoners over hun talenten, passies en ideeën die de Koornhorst-gemeenschap versterken en die bijdragen aan gezellige reuring in het gebouw. Ook werden al een reeks van nieuwe activiteiten door bewoners opgestart. Tijdens een feestelijk ideeëndiner gemaakt door bewoners i.s.m. Thuisafgehaald hebben de opgehaalde ideeën een blijvende plek gekregen in het dagelijkse leven in de Koornhorst.Ondersteunend aan deze fris vrolijke lentebries hebben wij ook ingezet op tastbare veranderingen in de collectieve ruimtes en de communicatie. Denk hierbij aan gebruik van herkenbare en zichtbare communicatie uitingen en aanpassing in het interieur. Neem contact op voor meer informatie over de succes en kritische factoren van deze verbindende manier van werken met fundamentele elementen als ‘het lopende gesprek’ en iedere schakel/stap die er toe doet.Publicatie