aan tafel

Leerplatforms als bruggenbouwers in het sociale domein

Hoe werk je als bewoner, sociaal professional of ambtenaar samen in een veranderende wereld? Hoe ga je om met de vanzelfsprekende spanning tussen de verschillende belangen en behoeftes. Wat kan jij doen vanuit jouw rol en verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid te bouwen aan succesvolle netwerken, innovaties en praktijken?

Als facilitator schep ik randvoorwaarden waaronder zowel collectieve als individuele  veranderingsprocessen op gang kunnen komen. Geen oeverloos gepraat over missie en visie, klantroutes etc. maar creëren van een leeromgeving waarbij zoveel mogelijk invalshoeken om tafel zitten die samenwerken aan innovaties en nieuwe praktijken. Vanuit die gedeelde praktijken bouw je aan veerkracht en bekwaamheid van alle betrokkenen en zorg voor een verband  dat in staat is zichzelf permanent te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen.

Deze leertrajecten begeleid ik meestal samen met een netwerkpartner. Karakteristiek  voor leerbijeenkomsten zijn de mate van lichtheid, veiligheid en optillen en afzakken van de praktijk. Deze aanpak is gebaseerd op vijf principes (klik hier voor toelichting):

  1. Leren door doen en reflecteren
  2. Samen kom je verder
  3. Whatever te problem is, community is the answer
  4. Verbinden door het persoonlijk verhaal
  5. Spanningen, verlangen, conflicten als bron van wijsheid

 

Lopende opdrachten

Bijspringen & Versterken

Bijspringen en Versterken is een samenwerkingsverband van 6 organisaties: OTT, RIBW K/AM, GGZ inGeest, Participe Amstelland, Eigen Haard, Stichting Brentano en de gemeente Amstelveen. Doel van het project is om samen met bewoners, vrijwilligers en professionals te bouwen aan inclusieve wijken met een steunstructuur. We starten in een klein gebied (Bankras/Kostverloren) om de geleerde lessen en wijsheden voor heel Amstelveen beschikbaar te stellen. Dit project wordt medegefinancierd door ZonMw.

Bijspringen & Versterken is een benadering die ervanuit gaat dat de burger meer zelf kan, en ook meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven wil nemen. Maar ook dat vooral de kwetsbare burger steun nodig heeft. Steun die hem (of haar) helpt om onder eigen regie zijn dromen, wensen, behoeften en verlangens praktisch handen en voeten te geven.

Om de ondersteuning aan kwetsbare mensen te verbeteren, doet Bijspringen & Versterken een sterk appèl op krachtige burgers en vraagt iedereen om een goede buur te zijn.

https://mediator.zonmw.nl/mediator-30/werken-aan-goed-buurmanschap/

Sterke communities in Nieuwegein door samen doen en samen leren, april 2017

In de leerlijn ‘Buurtmakers Nieuwegein: community building à la ABCD’ leren bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren elkaars drijfveren en krachten beter kennen. Met als doel een krachtig, inspirerend en lerend netwerk op te bouwen waarin mens en buurt elkaar versterken.  Dit doen we door verhalen te delen,  te reflecteren op de praktijk én te onderzoeken wat wel en niet lukt. Buurtmakers worden uitgedaagd  om nieuwe dingen te doen of dingen anders te doen. Maar ook om lastige situaties, verlangens en conflicten te zien als bron van wijsheid. Dit krijgt in de leerlijn op een speelse en plezierige manier vorm.

De gemeente is initiatiefnemer van deze 3 jarige leerlijn vanuit het programma EigenWijks.

aangepast kickoff

Eerdere opdrachten uitgelicht

Amsterdam: Experimentenvijver Community Care.
In het programma ‘Verbinden informele en formele zorg’ gaan zes buurt(zorg)initiatieven in de stad experimenteren met community building. Het gaat om initiatieven in Amsterdam Noord, Oud Oost, oostelijk haven gebied, De Pijp en Zuidoost. Leerkringen, individuele coaching en expertmeetings maken onderdeel uit van dit traject. Birgit Oelkers en ik zijn in de rol van experts aan dit leerprogramma verbonden.

Schermafdruk 2015-12-30 10.09.53 Amsterdam: Hoe helpen we elkaar in Buitenveldert?
Henk van Waveren en ik ondersteunen professionals in de uitvoering bij de inrichting van een lerend Wijknet voor ambulante ondersteuning in de wijk. Het gaat om een integrale pilot 3D + 2 in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Het doel van de pilot is het lerend ontwikkelen en implementeren van een effectief Amsterdams uitvoeringsmodel voor het Sociaal Domein (WIJKNET) op basis van 5 bouwstenen (3D +2). De implementatie van WIJKNET wordt door de huidige uitvoerenden, professionals en burgers in Buitenveldert zelf gedaan. Het doel is om niet alleen hulp effectiever en efficiënter te organiseren maar ook beter aan te sluiten op de zgn. dragende samenleving.De organisatie van vijf grote werkbijeenkomsten voor bewoners, professionals en ambtenaren spelen daarbij een cruciale rol. Op die bijeenkomsten kijken we aan de hand van activiteiten van bewoners met elkaar kijken naar wat er in de praktijk werkt en wat niet. Er worden zo’n vier tot zes praktijken onder de loep genomen om ervan te leren.Doordat we met onze aanpak kiezen voor een heel persoonlijke benadering van bewoners die  dichtbij de leefwereld van bewoners blijft betekent dit dat het onzichtbare van Buitenveldert zichtbaarder is geworden en dat mensen onderweg met elkaar verbonden zijn geraakt. De grote leerbijeenkomsten zijn dan ook slechts een moment waarop die verbindingen voor een breder publiek een gezicht krijgt en zo laat zien hoe de gemeenschap eruit kan zien.
Eerdere opdrachten 

  • Amsterdam, Stichting Bij de Tijd, Grand Dessert, over Kunst van het ouder worden. 2014 /2015
  • Diverse leerbijeenkomsten voor onderwijsinstellingen, gemeentes.
  • Noord Holland, noord hollanse alliantie. COP als voertuig voor verandering 2012/2013
  • Welzijn nieuwe stijl Amstelveen 2011/2012